Przeskocz do treści

Jakie bazy danych sprawdzają banki, weryfikując zdolność kredytową rolnika?

Zanim bank udzieli kredytu musi dokonać dokładnej analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy. Sprawdza, nie tylko czy rolnik będzie mógł spłacać regularnie raty zaciągniętego zobowiązania, lecz również jak wygląda jego historia kredytowa. Zobacz jakie dane analizuje bank weryfikując zdolność kredytową rolnika.

Jakie bazy danych sprawdzają banki?

Bank analizując zdolność kredytową rolnika, musi dokładnie sprawdzić jego historię kredytową. Może to uczynić dzięki danym gromadzonym bazach danych takich jak BIK oraz BIG. Informacje, które są tam gromadzone służą weryfikacji informacji podawanych przez kredytobiorców. Bazy te mogą być sprawdzane nie tylko przez banki, lecz również firmy pożyczkowe, czy sklepy ze sprzedażą ratalną. W Polsce istnieją trzy najważniejsze typy baz danych:

Jakie bazy danych sprawdzają banki?

BIK – Biuro Informacji Kredytowej,

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej,

BR – system Bankowy Rejestr – dostępny i wykorzystywany tylko przez instytucje bankowe.

Czym charakteryzują się poszczególne typy baz?

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja między bankowa, która gromadzi dane, przede wszystkim banków oraz SKOK-ów. Gromadzone tam dane dotyczące:

- osób, które składy wniosek o kredyt lub pożyczkę, choć z niego nie skorzystały,

- osób poręczających kredyt lub pożyczkę,

- historii kredytowej kredytobiorców – są to informacje dotyczące terminowości spłat rat kredytów i pożyczek, które są spłacane obecnie lub zostały już zapłacone.

Warto zwrócić uwagę, że dane i nieterminowych spłatach są przechowywane w bazach BIK do 5 lat. Wszystkie informacje w BIK stanowią podstawę do obliczania scoring points, które służą do obliczenia zdolności kredytowej i wiarygodności klienta.

Najważniejsze bazy danych BIG

Biura Informacji Gospodarczej to bazy prowadzone przez prywatne firmy. Najbardziej znaną instytucja tego typu jest KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników, działający od 2003 roku. Pozostałe bazy danych to:

 • ERIF – Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Do baz BIG, wpisywane są osoby które, mają niezapłacony przez ponad 60 dni dług w wysokości 200 zł – w przypadku osób fizycznych, oraz 500 zł – w przypadku firm. Mogą być to zaległości, nie tylko w spłatach kredytów czy pożyczek, lecz również niezapłacone w terminie rachunki za czynsz czy media, mandaty, abonamenty telefoniczne, czy też alimenty. Zanim jednak dana osoba trafi na czarną listę musi otrzymać informację od wierzyciela, że taka procedura zostanie wszczęta i ma 30 dni na uregulowanie zobowiązania.

Bankowy Rejestr – informacje tylko dla banków

Związek Banków Polskich prowadzi również własny Rejestr Bankowy. W bazie tej przechowywany są informacje o nierzetelnych klientach, oraz stanowiących potencjalne ryzyko dla banku. Z informacji tam zawartych mogą korzystać banki Związku Banków Polskich, są to między innymi:

 • Raiffeisen Bank Polska,
 • Toyota Bank Polska SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • ING Bank Śląski SA,
 • Bank Zachodni WBK SA,
 • PKO Bank Polski,
 • Deutsche Bank Polski,
 • Bank Millenium SA,
 • Plus Bank SA

Głównym celem wszystkich baz dotyczących kredytobiorców oraz pożyczkobiorców jest kontrola ilości zaciąganych zobowiązań finansowych przez firmy i osoby fizyczne.